16-17-18 juni – Internationaal Moto Guzzi Treffen in Tienhoven

2017 : 45 jaar MGCN – Moto Guzzi Club Nederland
In 1972 kwam een aantal enthousiaste Moto guzzi V7-rijders bij elkaar. Ritten rijden deden ze al gezamenlijk. Een Moto Guzzi Club? Why not? En zo ontstond de MGCN. Klein begonnen met eerst alleen een Toercommissie voor toerriten en treffens, een Redactie voor een gestencilde Koerier. De club groeide en bloeide en is een tijdlang de grootste merkenclub van Nederland en de Benelux geweest. Het aantal treffens en toerritten groeide, het beroemde en beruchte Internationaal Moto Guzzi Treffen deed zijn intrede. Er kwam een Klassiekercommissie, het clubblad de Koerier werd full-color, de clubwinkel kwam en werd de Guzzishop. En we kregen een volledige website.

Inmiddels zijn we 45 Jaar verder. De club is niet meer de grootste merkenclub maar wel een van de actiefste. Een springlevende club die nog een groot aantal jaren mee kan. 

Kom naar ons International Moto Guzzi Treffen dit jaar!

Info over het Internationaal Moto Guzzi Treffen

Tot ziens,

Hans van Reijen,

Voorzitter MGCN

0