12-13 september Moto Retro Wieze, België

Geachte Bezoekers,

Zonder tegenbericht van de regering gaat Moto Retro Wieze zoals gepland door op 12 en 13 september 2020.

Het is nog te vroeg om mee te delen hoe de organisatie zal verlopen : het aantal exposanten, het aantal toegelaten bezoekers, de werking van de catering, de ticketverkoop, de mondmaskers : dat blijven op dit ogenblik nog openstaande vragen.

We houden u geïnformeerd via deze weg en via www.motoretrowieze.be.
Alle praktische vragen kan u richten naar : motoretrowieze@telenet.be

0